Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ Enjoy Science และ Enjoy Science Careers สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ Enjoy Science และ Enjoy Science Careers สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

เชฟรอน ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากพูน และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ Enjoy Science และ Enjoy Science Careers สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นายเฉลิม ศรีเมือง นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน และนายดุลยพินิจ ภู่อยู่ ผู้บริหารจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายในงานมีเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากพูน และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ปีนี้เป็นครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ Enjoy Science และ Enjoy Science Careers สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน ได้รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเฉลิมฉลองและให้ได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมสาระบันเทิงในงานวันเด็กแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ” จึงจัดจากแนวคิดที่จะมอบสิ่งใหม่ๆ จุดประกายความฝันให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้ และเชื่อมโยงชีวิตประจำวันกับวิทยาศาสตร์ โดยในปีนี้ให้มีกิจกรรมการเล่นเกมส์ที่สอดแทรกหลักการวิทยาศาสตร์ และอาชีพในสาขาสะเต็มเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักกับอาชีพใหม่ที่น่าสนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อันเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สู่เป้าหมายต่อไป

Comments

comments

About The Author

Related posts