Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

เชฟรอนฯ จับมือสมาคมประมงอำเภอขนอมและภาคีเครือข่ายฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลอ่าวไทย 4 ล้านตัว

เชฟรอนฯ จับมือสมาคมประมงอำเภอขนอมและภาคีเครือข่ายฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลอ่าวไทย 4 ล้านตัว

วันนี้  (4 เมษายน 2561) นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอขนอม  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ  โดยมีตัวแทนจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม 100,000 บาท ให้แก่สมาคมประมงอำเภอขนอม และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ตลอดจนสมาชิกสมาคมประมงอำเภอขนอม และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลอ่าวไทย รวม 4,000,000 ตัว ประกอบด้วย กุ้งกุงลาดำ 1,000,000 ตัว และปูม้า 3,000,000 ตัว ณ ท่าเทียบเรือประมง  ส.ลาภวาสนา 2  หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัตว์น้ำในอ่าวไทย  อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้ดำรงอยู่ในธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวประมงในการประกอบอาชีพ  เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น  ทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชาวประมง และทุกคนร่วมมือกันรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้ดำรงอยู่กับท้องทะเลต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักในการดำเนินนโยบายทางด้านสังคมของบริษัทเชฟรอนฯ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน  ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่งคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจที่บริษัทเชฟรอนฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีที่ได้ดำเนินการธุรกิจในประเทศไทย โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทเชฟรอนฯ เข้าไปปฏิบัติงาน

Comments

comments

About The Author

Related posts